« 1 of 2 »

PRE SPRING 2019

(KAN SES I BUTIKKERNE NOVEMBER/DECEMBER)

« 2 of 2 »

PRIVATLIVSPOLITIK

1.1 Virksomheden tager beskyttelse af persondata alvorligt og ønsker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.

1.2 Virksomheden har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan vi som virksomhed behandler de personoplysninger der indsamles.

1.3 Virksomheden foretager løbende en vurdering af den risiko der er forbundet med udvekslingen af de pågældende persondata, og om udvekslingen kan påvirke dine grundrettigheder.

1.4 I de tilfælde hvor det er nødvendigt for virksomheden at behandle personfølsomme oplysninger om dig, vil der blive foretaget en konsekvensanalyse forinden de pågældende data behandles.

 

KONTAKTOPLYSNINGER

2.1 Virksomheden kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:

2.2 Kontaktperson: Hanne Gjesse Hornshøj / Claus Sørensen

2.3 Mail: dpo@micha.dk

2.4 Telefon: +45 96 29 43 00

2.5 Adresse:  Michael Jensens Vej 8 7400 Herning Danmark

2.6 CVR: 31430550

 

HVORNÅR INDSAMLER VI DINE DATA

3.1 Virksomheden indsamler først dine data i det øjeblik vi anmoder herom, og vi orienterer dig om hvilke data vi indsamler og til hvilke formål de pågældende data indsamles.

3.2 Virksomheden indhenter ikke data fra tredjeparter.

 

HVILKE DATA INDSAMLES

4.1 Virksomheden anvender dine data for at kunne opfylde en aftale virksomheden er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.

4.2 Virksomheden indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.

 

DE REGISTREREDE PERSONDATA ANVENDES TIL

5.1 Virksomheden indsamler og registrerer alene persondata til følgende formål:

5.2 Administrative formål

5.3 Opfyldelse af en aftale indgået med virksomheden

5.4 Til opfyldelse af en anmodning i relation til virksomheden ydelser

5.5 Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt

.

RELEVANT PERSONDATA

6.1  Virksomheden begrænser til enhver tid den persondata der behandles om dig til det nødvendige, og sikrer således at der ikke behandles eller opbevares unødig persondata.

6.2 Formålet med registreringen af den pågældende data afgør hvilke persondata der behandles om dig, dog behandles maksimalt persondata der er nødvendig for at kunne opfylde de I pkt. 5 anførte formål.

 

NØDVENDIGE DATA

7.1 Virksomheden anvender og behandler alene de data som er nødvendige for at kunne opfylde de i pkt. 5 fastsatte formål herunder at opfylde en aftale med dig eller besvare en henvendelse.

7.2 Virksomheden arbejder løbende på ved organisatoriske tiltag og opdatering af programmer at sikre at mængden af persondata altid begrænses mest muligt.

7.3 Det kan udover de data der er nødvendige for at opfylde de i pkt. 5 anførte formål ligeledes være nødvendigt at indsamle yderligere oplysninger, dersom dette er nødvendigt i relation til gældende lovgivning.

 

KONTROL OG OPDATERING

8.1 Virksomheden sørger for løbende at kontrollere de registrerede persondata, og opdaterer disse når der er ændringer heri.

8.2 Du kan som registreret til enhver tid meddele os såfremt der er sket ændringer i dine persondata herunder i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske via kontaktoplysninger i denne privatlivspolitik.

8.3 Virksomheden har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

 

SLETNING

9.1 Virksomheden sørger for at løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendige eller relevant for de i pkt. 5 anførte formål.

9.2 Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt virksomheden ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for at virksomheden kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.

 

SAMTYKKE

10.1 Virksomheden indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 5 anførte formål, idet virksomheden er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henvendelse eller anmodning.

10.2 I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 5 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke.

 

VIDEREGIVELSE

11.1 Virksomheden videregiver ikke dine persondata til tredjelande eller andre aktører ud over det der er forretningsmæssigt nødvendigt og som du er orienteret om på forhånd, som f.eks i reklamationssager. Her påser virksomheden dog, at der er en databehandleraftale, der opfylder lovgivningens krav.

 

SIKKERHED

12.1 Virksomheden har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer der sammen med virksomhedens sikkerhedsforanstaltninger sikrer at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

 

DU HAR RET TIL

13.1 Du har altid ret til at få adgang til de persondata som vi har registreret omkring dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer omkring dig, hvor de er indsamlet fra, hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det kan du også få oplyst hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor. Hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.

13.2 Der er i visse tilfælde oplysninger som virksomheden ikke udleverer det kan være hvor det andre privatpersoners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmeligheder.

13.3 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du blot kontakte virksomheden på en af følgende måder:

  1. mail på DPO@micha.dk
  2. brev på Michael Jensens Vej 8 7400 Herning Danmark Att DPO

13.4 I tilfælde af at virksomheden har registreret persondata omkring dig, og du bliver bekendt med at de registrerede data ikke er korrekt, eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om at de ukorrekte data slettes, og de unøjagtige data rettes.

Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter virksomheden vil tage sig af sagen.

13.5 Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i at vi behandler dine persondata i de tilfælde kan du anmode virksomheden om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre såfremt du mener at virksomheden behandler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.

13.6 Virksomheden vurderer herefter om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af persondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.

13.7 Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor virksomhedens behandling af dine persondata, eller mod at virksomheden videregiver dine data.

13.8 I tilfælde af at du ønsker at gøre indsigelse kan du kontakte virksomheden på de i pkt. 14. 3. anførte måder, med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor.

13.9 Er din indsigelse berettiget, vil virksomheden stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.

13.10 Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for virksomheden, eller de data som virksomheden har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med virksomheden, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har virksomheden ret til at behandle de persondata der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.

13.11 Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det og der er foreneligt med den indgåede kontrakt.

13.12 I de tilfælde at virksomheden skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.

13.13 Virksomheden bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Virksomheden ser frem til et udbytterigt samarbejde, og såfremt du har ønsker eller forslag til forbedringer er du altid velkommen til at kontakte os på dpo@micha.dk

 

Cookiepolitik

Vores cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Når du besøger vores hjemmeside bliver der indsamlet en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende vores hjemmeside giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af hjemmesiden ved dit næste besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

Hvor lang tid opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig fra vores hjemmeside, vil blive opbevaret i højst 26 måneder fra sidste gang du var inde på hjemmesiden. Hver gang du besøger vores hjemmeside igen, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 26 måneder fra dit seneste besøg på vores hjemmeside.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link:http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad bruges cookies til på vores hjemmeside?

Vi bruger cookies for at finde ud af, hvem der besøger vores hjemmeside samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og andre brugeres interesser og ønsker.

Cookies fra vores samarbejdspartnere

Vi bruger Google Analytics som et statistikværktøj, så vi bedre kan tilpasse indholdet af vores hjemmeside til det, der er mest relevant for dig.

For at kunne det, sender Google Analytics cookies via vores hjemmeside.
Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse til det.

Google kan videregive oplysninger til andre parter, hvis loven kræver det, eller hvis en anden part skal behandle oplysninger på vegne af Google.

Cookiepolitik

Vores cookiepolitik er baseret på kravene i ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr”. Bekendtgørelsen indeholder en række regler angående information om og samtykke til, hvilke cookies der lagres på din computer.

Når du besøger vores hjemmeside bliver der indsamlet en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websitet. I denne cookiepolitik kan du læse om de informationer, vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte om de indsamlede oplysninger.

Ved at besøge og anvende vores hjemmeside giver du samtidig dit samtykke til denne cookiepolitik og indsamlingen af oplysningerne om dig.

Cookies

Når du besøger vores hjemmeside, modtager du automatisk en eller flere cookies. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du klikke her: http://minecookies.org/cookiehandtering for at få en vejledning om, hvordan du undgår at modtage cookies og sletter de cookies, der ligger på din harddisk.

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og genkendes af hjemmesiden ved dit næste besøg og som gør det muligt at sende individualiseret information til din browser. En cookie kan indeholde tekst, tal eller f.eks. en dato, men der er ingen personlige oplysninger gemt i en cookie. Den er ikke et program, og den kan ikke indeholde virus.

Hvor lang tid opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig fra vores hjemmeside, vil blive opbevaret i højst 26 måneder fra sidste gang du var inde på hjemmesiden. Hver gang du besøger vores hjemmeside igen, forlænges perioden. De pågældende cookies opbevares derfor i højst 26 måneder fra dit seneste besøg på vores hjemmeside.

Hvordan undgår jeg cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din computer eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Du kan få yderligere oplysninger om, hvordan du undgår cookies ved at klikke på dette link:http://minecookies.org/cookiehandtering.

Hvad bruges cookies til på vores hjemmeside?

Vi bruger cookies for at finde ud af, hvem der besøger vores hjemmeside samt til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde får vi mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med dine og andre brugeres interesser og ønsker.

Cookies fra vores samarbejdspartnere

Vi bruger Google Analytics som et statistikværktøj, så vi bedre kan tilpasse indholdet af vores hjemmeside til det, der er mest relevant for dig.

For at kunne det, sender Google Analytics cookies via vores hjemmeside.
Disse cookies anvendes ikke til registrering af personoplysninger, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilladelse til det.

Google kan videregive oplysninger til andre parter, hvis loven kræver det, eller hvis en anden part skal behandle oplysninger på vegne af Google.

PRE SPRING.2019

GET INSPIRED

PRE SPRING 2019 NEWS

SPRING MILANO KNIT 132-222

SPRING VISCOSE STRIPE KNIT 132-221

EASY SOFT KNIT 132-227

COLLECTIONS

FIND YOUR FAVORITES

INSTAGRAM

HighRes Billeder

Summer 2018

In the shops January/March 2018

download here

Pre Autumn 2018

In the shops May/June 2018

download here

Autumn 2018

In the shops July/September 2018

download here

SPRING 2019

In the shops November/December 2018

download here

summer 2019

In the shops January/March 2018

download here

AUTUMN 2018

IN THE SHOPS JULY / SEPTEMBER 18′

SUMMER 2018

IN THE SHOPS JANUARY/MARCH 18′

PRE SPRING 2018

IN THE SHOPS NOV / DEC 17′

Pre Autumn 2018

IN THE SHOPS MAY/JUNE 18′

lookbooks

Take a look at our e-catalogs

SPRING/SUMMER 2018

CLIKC HERE

A/W TREND 2018

CLICK HERE

A/W BEST BASIC 2018

CLICK HERE

Pre Autumn 2018

I BUTIKKERNE MAJ/JUNI 18′

HighRes Billeder

Summer 2018

I butikkerne januar/marts

download her

Pre Autumn 2018

I butikkerne maj/juni

download her

Autumn 2018

I butikkerne juli/september

download her

spring 2019

I butikkerne nov/dec 2018

download her

Summer 2019

I butikkerne januar/marts 2019

download her

AUTUMN 2018

I BUTIKKERNE JULI / SEPTEMBER 18′

SOMMER 2018

I BUTIKKERNE FRA JANUAR/MARTS 18′

lookbooks

Se vores e-katalog

 

SPRING/SUMMER 2018

SE DET HER

 

A/W TREND 2018

SE DET HER

 

A/W BEST BASIC 2018

SE DET HER

Om Micha

Micha er et stærkt dansk brand der har mere end 85 års erfaring indenfor tøj til kvinder og har eksisteret siden 1932. Micha startede oprindeligt med at producere strik på fabrikken i Herning. Siden da har mærket været i rivende udvikling og har nu en masse linier der både omhandler t-shirts, bukser, shorts, nederdele, kjoler, bluser, skjorter og selvfølgelig stadig masser af strik m.m.. Micha er kendetegnet ved at man kan få vores tøj i en masse skønne farver, der følger tidens trend og tendenser. Kollektionerne kommer i butikkerne 4 gange om året, så forbrugeren hele tiden kan blive inspireret og holde sig opdateret med modens nyeste tendenser indenfor mode. Vores størrelsesskala går fra 36 til 48, hvilket giver vores kunder en unik mulighed for, at man kan blive klædt moderigtigt på uanset størrelse og facon.
 
Micha designes i Danmark. Vi går meget op i kvalitet og det er også dette, der blandt andet kendetegner vores stærke brand. Tøjet er designet til at kunne holde længe og vores designer rejser rundt i verden for at blive inspireret til vores flotte kollektioner og finder de bedste materialer og print der passer netop til den kollektion som hun skal designe.
 
Vi har mange forhandlere i Skandinavien og har et stort forhandlernet i mange Europæiske lande. Der er over 50 ansatte på Hovedkontoret i Herning og her udover er der sælgere, der servicerer vores mange forhandlere og viser vores flotte kollektioner frem til butikkerne. Vores målgruppe er alle modebevidste kvinder fra ca. 30+ og som sætter pris på moderigtigt tøj i høj kvalitet til enhver anledning.

best basic

Hos Micha har vi både en ”Trend” og en ”Basic” kollektion.
Vores Best Basic kollektion består af et stort udvalg af t-shirts, strik og toppe i aktuelle modeller, og altid i sæsonens farver.
Konceptet gør det nemt og hurtigt for vores bevidste forbruger at finde lige netop den nye top hun står og mangler i sæsonens nye farver.
Alle overdele fra denne kollektion findes fra S til XXL og enkelte styles op til XXXL.

Jeans & buksekoncept

Hos Micha har vi nogle fantastiske pasforme med høj talje der passer til alle kroppe.
På hver kollektion er der nye bukselinier, der mathcer de kvaliteter vi arbejder med på overdele, som eksempelvis viscose bukser denne sæson samt forskellige jeans kvaliteter.
Størrelserne er fra str. 36-48.

 PRE SPRING.2019

JULEGAVEIDEER

LÆKKER STRIK FRA VORES NYE SPRING KOLLEKTION

SPRING MILANO KNIT 132-222

SPRING VISCOSE KNIT 132-221

EASY SOFT KNIT 132-227

KOLLEKTIONER

FIND DINE FAVORITTER

INSTAGRAM