CSR / BÆREDYGTIGHED

Vi ønsker at give forbrugerne sikkerhed for, at der ydes en indsats for at sikre, at vores produkter er produceret under anstændige miljømæssige, forhold og at menneskerettigheder er overholdt.
Udgangspunktet er FN’s verdensmål med hovedvægt på prioritering af bæredygtige materialer og arbejdsmiljø hos samarbejdspartnere.

Vi har i dag et langvarigt og meget stabilt samarbejde med producenter, som er i gang med at forpligte sig til overholdelse af vores standarder, som ses i vores Code of Conduct. Den indeholder retningslinjer/krav på følgende områder:

Menneske- og arbejdstager rettigheder

Miljø og klima

Korruption og bestikkelse

Dyre velfærd

Koncernens politik for menneske- og arbejdstager rettigheder indeholder en forpligtelse til at overholde lokale love og respektere internationale menneskerettigheder og sikre den nødvendige implementering af FN’s retningslinjer for Erhverv og Menneskerettigheder.

Samtidig arbejdes der med at sikre anvendelse af bæredygtige materialer ved eliminering af kemikalier, minimering af plastic, ligesom alt papemballage bliver sendt til genbrug. Vores eget forbrug af papemballage er FSC- certificeret. Der arbejdes ligeledes på at vores producenter anvender som minimum FSC- certificeret, men vi ser også gerne recycled papemballage. Derudover sætter vi også vores krav om, at polybags skal være LDPE 4 og produceret af mindst 20% genanvendeligt plast.

Endvidere har vi i koncernen mere og mere fokus på, at en større del af vores kollektioner skal indeholde styles som er mere bæredygtige som: Organic cotton, Lenzing EcoVero Viscose, Recycled Polyester, Repreve fibre og ØKO-TEX certifikat. Vi har som målsætning at vores kollektioner i 2024 mindst skal indeholde 30% bæredygtighed.

Koncernens politik er en nul-tolerance overfor anvendelse af korruption, bestikkelse og børnearbejde.

Leverandørerne forpligtes til at sikre sig, at materialer brugt i produktionen stammer fra dyr, der er blevet behandlet i henhold til gældende regler, konventioner og standarder.

Vores indsats prioriteres i de lande i leverandørkæden, hvor det er kendt, at der er størst sandsynlighed for potentielle brud på de basale menneskerettigheder.

Internt arbejder vi også med arbejdsmiljø, idet medarbejderne udgør en væsentlig videns ressource for koncernen. Der arbejdes med at identificere risikoområder for at kunne sikre arbejdsmiljøet og afdække kritiske områder. Vi sikrer os løbende, at alle sikkerhedsregler overholdes og de enkelte arbejdspladser har gennemgået arbejdspladsvurdering med en del forbedringer til følge.

Vi arbejder tæt sammen med vores brancheorganisation Dansk Mode og Textil omkring CSR/bæredygtighed, som har stor ekspertise og mange års erfaring på området. Derudover er vi blevet en del af Sustainawear, som er en platform som hjælper virksomheder med CSR og bæredygtighed. Her kan man få masser af inspiration og hjælp til hvordan man skal gribe de nye opgaver an. Sustainawear’s koncept er bygget op omkring nedenstående elefant. Som symboliserer de forskellige områder man kan arbejde med, og i hvilken rækkefølge de anbefaler.